Namun begitu , makluman tentang kenaikan harga kedua-dua produk ini akan dimaklumkan jika bahan mentah dengan harga terkini sampai kepada kami dan lengkap sebagai produk akhir untuk diedarkan.
Harga produk yang di pamerkan di dalam website ini adalah harga yang belum di kenakan GST.Semua produk kami adalah tertakluk kepada Cukai Barangan & Perkhidmatan (GST).
Ingin dimaklumkan bahawa syarikat kami telah berdaftar di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebagai Syarikat Berdaftar CBP bernombor rujukan 000068657152 ...
Semua produk-produk keluaran kami merupakan produk yang tertakluk kepada Cukai Barangan dan Perkhidmatan mulai 1 April 2015. Oleh yang demikian...
Berikut adalah jadual operasi syarikat berserta cuti umum bagi tahun 2015 (1436).

Skrol Ke Atas